Нові надходження

Назва Новинка!

Прийняття дитиною цінностей

 • Піроженко Т.О., Карабаєва І.І., Ладевір С.О. та інші
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2018 p.
 • Ціна: 135 грн.
 • Сторiнок: 240

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (протокол №9 від 29 червня 2017 р.) Рецензенти: Г.В. Бєлєнька – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Л.З. Сердюк – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Колектив авторів: Т.О. Піроженко, І.І. Карабаєва, С.О. Ладивір, Л.І. Соловйова, Л.Д. Токарєва, О.І. Федорчук, О.Ю. Хартман. Піроженко Т.О. Прийняття дитиною цінностей : посібник / Піроженко Т.О., Карабаєва І.І., Ладивір С.О. та ін. ; за ред. Т.О. Піроженко. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018. – 240 с. Матеріали посібника присвячено аналізу проблеми співвідношення зовнішніх соціально­педагогічних та внутрішніх психологічних факторів впливу на процес прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей. Представлено психологічні особливості, шляхи та форми підтримки важливих надбань ціннісної сфери дітей 6–7 років на етапі кардинальної зміни соціальної ситуації розвитку малюка (дошкільна­початкова освіта). Посібник адресований викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, працівникам у галузі практичної психології, педагогам, батькам вихованців для координації зусиль дорослих щодо створення умов збереження цілісності особистості.

Назва Новинка!

Психологія сім'ї

 • Затворнюк О.М.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавництво «Видавничий Дім "Слово"»», 2018 p.
 • Ціна: 80 грн.
 • Сторiнок: 184

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол № 10 від 27 лютого 2018 року) Рецензенти: Хартман О.Ю., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Рашковська І.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Затворнюк О.М. Психологія сім’ї: навч.­мет. посіб. / О.М.Затворнюк. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2018. – 184 с. У навчально­методичному посібнику викладено основи теорії та практики психології сім’ї, представлено діагностичний інструментарій по роботі з сім’єю. Особливістю навчально­методичного посібника є запропоновані індивідуально­творчі завдання та запитання для роздумів щодо психологічного аналізу сімейної системи, психологічних аспектів молодої сім’ї, кризових періодів подружнього життя. Посібник адресований студентам та викладачам галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, психологам­практикам, а також усіх, хто цікавиться проблемами функціонування сім’ї.

Назва Новинка!

Неврологічні основи логопедії курс лекцій+робочий зошит

 • Лопатинська Н.А.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 100 грн.
 • Сторiнок: 152+120

Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів за програмою першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта», містить теоретико-практичний матеріал до вивчення дисципліни «Неврологічні основи логопедії». В посібнику викладаються основи неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, неврологічні механізми порушень та неврологічні основи патології мовлення.