Нові надходження

Назва Новинка!

Тренінг особистісного зростання

 • Святенко Ю.О.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 50 грн.
 • Сторiнок: 112

Матеріал посібника представлений у вигляді системи занять, які структуровано у відповідності з ключовими аспектами особистісного та професійного становлення практичного психолога. У змісті кожного заняття є набір різноманітних вправ, які істотно розширюють репертуар прийомів ведення тренінгових груп і підвищують ефектівність групової роботи. У змісті деяких занять окрім розвивальних вправ є базові знання з теми. Презентовані завдання спрямовані на розвиток мовлення, вміння працювати з конфліктами, розвиток згуртованості команди і усвідомлення особистих цілей самовдосконалення. Посібник адресований студентам психологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний психологам-практикам, а також всім тим, хто прагне до самопізнання та саморозвитку.

Назва Новинка!

Неврологічні основи логопедії курс лекцій+робочий зошит

 • Лопатинська Н.А.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 100 грн.
 • Сторiнок: 152+120

Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів за програмою першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта», містить теоретико-практичний матеріал до вивчення дисципліни «Неврологічні основи логопедії». В посібнику викладаються основи неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, неврологічні механізми порушень та неврологічні основи патології мовлення.

Назва Новинка!

Теоретико-методологічні проблеми психології (психосеміотичний аналіз понять

 • Клименко В.В
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 105 грн.
 • Сторiнок: 304

Нова праця В.В.Клименка, доктора психологічних наук, професора, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки присвячена дослідженнюнау-кової мови психологіїза правилами семіотичних та лінгвістичних засобів: синтак-сису – поняття-знаки підкорюються порядку і зв’язкам їх у реченні, семантики (знаки щось значать і мають смисл), сигматики – внутрішньої, позамовної форми психічних утворень (що з чого народжується) та прагматики (як регулювати роз-витком понять, зберігати психічні утворення і благополуччя людини) – особливо-сті користування мовними знаками у праксисі. Аналізу поняття: «психіка» включає позамовні і дискурсивні психічні утво-рення; будову складають: рослинний, тваринний, поетичний(мислення, почуття та уява) поетичний механізми; складові «тіла»: «психофізіологічні утворення» психомоторика і енергопотенціал; психічний механізм – регуляція подоланням надмірності образів дій, добром оптимального способу вирішення задачі, узго-дження бажаного з дійсним і перетворення їх у керований механізм з однією ступеню свободи рухів образів, почуттів і думок; будову понять праксису – Я-праксис – не-Я; метод – технологія застосування засобів примушеного змінення і удосконалення психічного утворення адекватно моделі майбутнього стану – меті; засіб – дії позамовних, дискурсивно-логічних утворень і технічного обладнання для відновлення, збереження та зміцнення природного стану благополуччя; передбачення поняттям, визначення і образ майбутнього відновлення благополуччя – вищої досконалості (духовної, тілесної, соціальної) людини. Студентам-психологам, магістрантам, соціальним працівникам і тим, хто ці-кавиться психосеміотичними проблемами психології.