Нові надходження

Назва Новинка!

Неврологічні основи логопедії курс лекцій+робочий зошит

 • Лопатинська Н.А.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 100 грн.
 • Сторiнок: 152+120

Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів за програмою першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта», містить теоретико-практичний матеріал до вивчення дисципліни «Неврологічні основи логопедії». В посібнику викладаються основи неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, неврологічні механізми порушень та неврологічні основи патології мовлення.

Назва Новинка!

Теоретико-методологічні проблеми психології (психосеміотичний аналіз понять

 • Клименко В.В
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 105 грн.
 • Сторiнок: 304

Нова праця В.В.Клименка, доктора психологічних наук, професора, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки присвячена дослідженнюнау-кової мови психологіїза правилами семіотичних та лінгвістичних засобів: синтак-сису – поняття-знаки підкорюються порядку і зв’язкам їх у реченні, семантики (знаки щось значать і мають смисл), сигматики – внутрішньої, позамовної форми психічних утворень (що з чого народжується) та прагматики (як регулювати роз-витком понять, зберігати психічні утворення і благополуччя людини) – особливо-сті користування мовними знаками у праксисі. Аналізу поняття: «психіка» включає позамовні і дискурсивні психічні утво-рення; будову складають: рослинний, тваринний, поетичний(мислення, почуття та уява) поетичний механізми; складові «тіла»: «психофізіологічні утворення» психомоторика і енергопотенціал; психічний механізм – регуляція подоланням надмірності образів дій, добром оптимального способу вирішення задачі, узго-дження бажаного з дійсним і перетворення їх у керований механізм з однією ступеню свободи рухів образів, почуттів і думок; будову понять праксису – Я-праксис – не-Я; метод – технологія застосування засобів примушеного змінення і удосконалення психічного утворення адекватно моделі майбутнього стану – меті; засіб – дії позамовних, дискурсивно-логічних утворень і технічного обладнання для відновлення, збереження та зміцнення природного стану благополуччя; передбачення поняттям, визначення і образ майбутнього відновлення благополуччя – вищої досконалості (духовної, тілесної, соціальної) людини. Студентам-психологам, магістрантам, соціальним працівникам і тим, хто ці-кавиться психосеміотичними проблемами психології.

Назва Новинка!

Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри

 • Калмикова Л.О.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 125 грн.
 • Сторiнок: 425

У посібнику розглядається процес оволодіння дітьми (українською) мовою мовною компетенцією та мовленнєвими навичками й уміннями з огляду на реалізацію принципів наступності та перспективності; узагальнюються й систематизуються сучасні психолінгвістичні погляди на мову й мовлення, на аудіювання й говоріння, читання й письмо дітей; аналізуються їхні висловлення дітей з психологічної, психолінгвістичної й лінгвістичної позицій; пропонується сучасні підходи до навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Навчально-методичний посібник адресовано викладачам ВНЗ, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам ВНЗ, вихователям ДНЗ, вчителям початкової школи, практичним психологам, вчителям української мови. Книжка також буде корисною для психологам-дослідникам, лінгвістів-дослідників, логопедів, а також для батьків і всіх тих, кого цікавлять проблеми дитячого мовлення.