Нові надходження

Назва Новинка!

Психологія сім'ї

 • Затворнюк О.М.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавництво «Видавничий Дім "Слово"»», 2018 p.
 • Ціна: 80 грн.
 • Сторiнок: 184

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол № 10 від 27 лютого 2018 року) Рецензенти: Хартман О.Ю., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Рашковська І.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Затворнюк О.М. Психологія сім’ї: навч.­мет. посіб. / О.М.Затворнюк. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2018. – 184 с. У навчально­методичному посібнику викладено основи теорії та практики психології сім’ї, представлено діагностичний інструментарій по роботі з сім’єю. Особливістю навчально­методичного посібника є запропоновані індивідуально­творчі завдання та запитання для роздумів щодо психологічного аналізу сімейної системи, психологічних аспектів молодої сім’ї, кризових періодів подружнього життя. Посібник адресований студентам та викладачам галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, психологам­практикам, а також усіх, хто цікавиться проблемами функціонування сім’ї.

Назва Новинка!

Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри

 • Калмикова Л.О.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 125 грн.
 • Сторiнок: 425

У посібнику розглядається процес оволодіння дітьми (українською) мовою мовною компетенцією та мовленнєвими навичками й уміннями з огляду на реалізацію принципів наступності та перспективності; узагальнюються й систематизуються сучасні психолінгвістичні погляди на мову й мовлення, на аудіювання й говоріння, читання й письмо дітей; аналізуються їхні висловлення дітей з психологічної, психолінгвістичної й лінгвістичної позицій; пропонується сучасні підходи до навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Навчально-методичний посібник адресовано викладачам ВНЗ, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам ВНЗ, вихователям ДНЗ, вчителям початкової школи, практичним психологам, вчителям української мови. Книжка також буде корисною для психологам-дослідникам, лінгвістів-дослідників, логопедів, а також для батьків і всіх тих, кого цікавлять проблеми дитячого мовлення.

Назва Новинка!

Педагогіка Марії Монтессорі

 • Чепільм М.М., Дудник Н.З.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 95 грн.
 • Сторiнок: 272

Навчальний посібник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни “Педагогіка Марії Монтессорі” для фа­хівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 “Освіта спеціальності” 012 “Дошкільна освіта”. Посібник висвітлює історію становлення педагогіки М. Монтессорі, її засадничі педагогічні ідеї (сензитивні періоди розвитку дитини, технологію організації розвивального середовища, виховання дитини, сенсорний розвиток, технологію навчання математики, розвитку мовлення дошкільника, космічну зону розвитку, вимоги до педагога), а також розкриває можливі шляхи їх використання в освіті. Посібник зорієнтований на студентів спеціальності 012 “Дошкільна освіта”, вихователів дошкільних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями виховання дитини за технологією Марії Монтессорі.