Нові надходження

Назва Новинка!

Теоретико-методологічні проблеми психології (психосеміотичний аналіз понять

 • Клименко В.В
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 105 грн.
 • Сторiнок: 304

Нова праця В.В.Клименка, доктора психологічних наук, професора, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки присвячена дослідженнюнау-кової мови психологіїза правилами семіотичних та лінгвістичних засобів: синтак-сису – поняття-знаки підкорюються порядку і зв’язкам їх у реченні, семантики (знаки щось значать і мають смисл), сигматики – внутрішньої, позамовної форми психічних утворень (що з чого народжується) та прагматики (як регулювати роз-витком понять, зберігати психічні утворення і благополуччя людини) – особливо-сті користування мовними знаками у праксисі. Аналізу поняття: «психіка» включає позамовні і дискурсивні психічні утво-рення; будову складають: рослинний, тваринний, поетичний(мислення, почуття та уява) поетичний механізми; складові «тіла»: «психофізіологічні утворення» психомоторика і енергопотенціал; психічний механізм – регуляція подоланням надмірності образів дій, добром оптимального способу вирішення задачі, узго-дження бажаного з дійсним і перетворення їх у керований механізм з однією ступеню свободи рухів образів, почуттів і думок; будову понять праксису – Я-праксис – не-Я; метод – технологія застосування засобів примушеного змінення і удосконалення психічного утворення адекватно моделі майбутнього стану – меті; засіб – дії позамовних, дискурсивно-логічних утворень і технічного обладнання для відновлення, збереження та зміцнення природного стану благополуччя; передбачення поняттям, визначення і образ майбутнього відновлення благополуччя – вищої досконалості (духовної, тілесної, соціальної) людини. Студентам-психологам, магістрантам, соціальним працівникам і тим, хто ці-кавиться психосеміотичними проблемами психології.

Назва Новинка!

Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри

 • Калмикова Л.О.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 125 грн.
 • Сторiнок: 425

У посібнику розглядається процес оволодіння дітьми (українською) мовою мовною компетенцією та мовленнєвими навичками й уміннями з огляду на реалізацію принципів наступності та перспективності; узагальнюються й систематизуються сучасні психолінгвістичні погляди на мову й мовлення, на аудіювання й говоріння, читання й письмо дітей; аналізуються їхні висловлення дітей з психологічної, психолінгвістичної й лінгвістичної позицій; пропонується сучасні підходи до навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Навчально-методичний посібник адресовано викладачам ВНЗ, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам ВНЗ, вихователям ДНЗ, вчителям початкової школи, практичним психологам, вчителям української мови. Книжка також буде корисною для психологам-дослідникам, лінгвістів-дослідників, логопедів, а також для батьків і всіх тих, кого цікавлять проблеми дитячого мовлення.

Назва Новинка!

Педагогіка Марії Монтессорі

 • Чепільм М.М., Дудник Н.З.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 95 грн.
 • Сторiнок: 272

Навчальний посібник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни “Педагогіка Марії Монтессорі” для фа­хівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 “Освіта спеціальності” 012 “Дошкільна освіта”. Посібник висвітлює історію становлення педагогіки М. Монтессорі, її засадничі педагогічні ідеї (сензитивні періоди розвитку дитини, технологію організації розвивального середовища, виховання дитини, сенсорний розвиток, технологію навчання математики, розвитку мовлення дошкільника, космічну зону розвитку, вимоги до педагога), а також розкриває можливі шляхи їх використання в освіті. Посібник зорієнтований на студентів спеціальності 012 “Дошкільна освіта”, вихователів дошкільних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями виховання дитини за технологією Марії Монтессорі.