Право

Назва

Корпоративне право

 • за заг. ред. Гарагонича О.В., Грудницької С.М.
 • Рубрика: Право
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2014 p.
 • Ціна: 65 грн.
 • Сторiнок: 344

У навчальному посібнику розлядаються теоретичні правові проблеми нового для вітчизняної правової дійсності нормативно-правового утворення – корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств. У доступній формі викладено питання поняття та предмету корпоративного права, правового статусу корпоративних під-приємств, корпоративних прав та обов’язків, корпоративного управління, правового регулювання майнових відносин в корпоративних підприємствах, особливостей вирішення корпоративних спорів та ін. Навчальний посібник призначений для вивчення спеціального навчального курсу «Корпоративне право» студентами юридичних та економічних спеціальностей, а також для всіх тих, хто цікавиться питаннями правового регулювання корпоративних відносин. До посібника включений перелік основних законодавчих і підзаконних нормативних актів, що регулюють відповідні відносини.

Назва

Правове регулювання ринку цінних паперів України

 • за ред.Віхрова О.П.
 • Рубрика: Право
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2014 p.
 • Ціна: 58 грн.
 • Сторiнок: 304

Навчальний посібник призначений для вивчення спеціального навчального курсу „Правове регулювання ринку цінних паперів України” студентами юридичних та економічних спеціальностей, для викладачів, науковців, практиків, а також для всіх тих, хто цікавиться питаннями правового регулювання вказаного ринку.

Назва

Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів

 • Коверзнев В.О.
 • Рубрика: Право
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2013 p.
 • Ціна: 48 грн.
 • Сторiнок: 232

У монографії вперше в Україні здійснено комплексне наукове дослідження правових проблем статусу та діяльності виробничих кооперативів в умовах ринкових відносин; розроблено нові наукові положення та пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності кооперативної форми господарювання; обґрунтовано шляхи удосконалення правового забезпечення діяльності виробничого кооперативу, зокрема, правового режиму майна та членських відносин; запропоновано заходи щодо підвищення ефективності законодавства про виробничу кооперацію. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей та юристів-практиків.

Price