Результат пошуку «богуш»

Знайдено: 12

Название книги

Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах

 • За ред. Богуш А.М.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Издательство «Видавничий Дім "Слово"», 2015 г.
 • Цена: 150 грн.

Висвітлено науково-теоретичпі положення лінгводидактики, що грунтуються на здобутках вітчизняної та зарубіжної методики розвитку мовлення дошкільників. У друге видання, доповнене, включена модульна програма курсу «Дошкільна лінгводидактика» Зміст підручника відповідає вимогам кредитно-модульної системи. Практичний матеріал побудовано на інноваційних педагогічних та лінгводидактичних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи студентів, що передбачає перехід на модульну систему навчання. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Название книги

Мовленнєво-ігрова діяльність дошкіль-ників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи

 • Богуш А.М., Луцан Н.І.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Издательство «Видавничий Дім "Слово"», 2014 г.
 • Цена: 70 грн.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади мовленнєво-ігрової діяльності дітей дошкільного віку; подано характеристику і класифікацію різних видів ігор: дидактичних словесних, вербальних; а також мовленнєвих, ігрових ситуацій і вправ. Представлено опис різних видів ігор, вправ, мовленнєвих ситуацій. У третій частині подано спецкурс для студенів “Мовленнєво-ігрова діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах”. Видання адресоване студентам, магістрантам, аспірантам дошкільних факультетів і вихователям дошкільних закладів.

Название книги

Перші кроки грамоти: передшкільний вік.3-тє видання

 • Богуш А.М., Маліновська Н.В.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Издательство «Видавничий Дім "Слово"», 2016 г.
 • Цена: 110 грн.

У посібнику представлено теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до школи та навчання грамоти. Розкрито сутність понять «мовленнєва готовність», «передшкільна освіта», схарактеризовано варіативні методи і методики навчання дітей звукового аналізу, грамоти, раннього читання як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів з практичним ілюстративним матеріалом, а також подано методику підготовки руки дитини до письма. Навчальний посібник адресовано студентам, магістрантам, вихователям, учителям початкової школи, батькам дітей раннього і дошкільного віку.