ВД Слово

Видавничий Дім “Слово” заснований на початку 2003 року як компанія, що спеціалізується на виданні та розповсюдженні навчальної літератури для навчальних закладів.

За більш ніж два роки своєї діяльності компанія досягла суттєвих успіхів та посіла чільне місце серед інших учасників ринку навчальної літератури. Так, на сьогодні портфель власних видань налічує понад 50 найменувань книг. Це видання з економічних, педагогічних, психологічних, юридичних наук та інших галузей знань. Щомісяця продовжують виходити з друку нові книги. Особливу увагу компанія приділяє якості власних видань, що відображається не лише у якості самих книг, а й у їх змістовності та відповідності вимогам сучасних навчальних програм. Професійна співпраця з авторськими колективами українських ВУЗів багато в чому визначає успіх видавничих проектів “Слова”.

Поряд з власними книгами, компанія пропонує навчальну літературу більшості українських видавництв, майже з усіх освітніх напрямків: психологія, педагогіка, історія, культура, економіка, статистика, інформаційні технології, математика, юридичні науки та багато інших – усього понад 2000 видань. Тісна співпраця з найбільшими книготоргівельними організаціями Росії дозволяє пропонувати книги російських видавництв, загальним переліком понад 10000 найменувань.

Компанія приділяє велику увагу якісному обслуговуванню та наданню відповідного рівня сервісу. Оперативна та професійна обробка замовлень та своєчасна їх доставка є чи не найголовнішою складовою нашої співпраці з партнерами.

Видавничий Дім має на меті подальший розвиток своєї діяльності. Вітчизняна освітня галузь має високу потребу у підручниках та навчальних посібниках. Саме на виданні нових книг для освіти та науки, як на стратегічному напрямку, компанія планує зосередити свої зусилля в найближчому майбутньому.