Нові надходження

Назва Новинка!

Делінквентний підліток. Навчальний посібник

 • Седих К.В, Моргун В.Ф.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 145 грн.
 • Сторiнок: 272

У навчальному посібнику «Делінквентний підліток» висвітлюються актуальні проблеми психології підлітків, що схильні до протиправної поведінки. Розглядаються особливості підліткового віку в контексті цілісної періодизації розвитку особистості. Автори ана-лізують період отроцтва як взаємовплив багатьох факторів: біологічних, соціокультурних і власне психологічних, що дозволяє реалізувати системний підхід до розвитку підлітка. Дається характеристика фізичного, когнітивного, емоційного та психосоціального розвитку дитини в підлітковому віці. Розглядається структура протиправної поведінки людини, її чинники та профілактика, психодіагностика і корекція в підлітковому віці. У додатку міститься опис конкретних методик профілактики, діагностики та програма психокорекції делінквентної поведінки підлітків. Широта охоплення, глибина аналізу й систематизації проблем делінквентного підлітка робить пропоноване видання корисним не тільки студентам, а і практикуючим психологам, фахівцям суміжних спеціальностей – педагогам, соціальним працівникам, медикам, юристам – батькам і широкому колу читачів.

Назва Новинка!

Психологія здоров'я: арт-терапія малюнком

 • Терлецька Л. Г.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 75 грн.
 • Сторiнок: 152

Терлецька Л.Г. Психологія здоров’я: арт-терапія малюнком : навчальний посібник / Л.Г. Терлецька. – Київ : Видавничий Дім “Слово”, 2019. – 152 с. У посібнику представлено аналіз теорії і практики психодіагностики і корекції засобом малюнку. Графічні зображення багато років досліджуються психологами різних теоретичних напрямків, бо являють собою можливість розкриття і розуміння змісту індивідуальності, її зв’язків зі світом, особливостями поведінки, емоційним станом тощо. Живопис, спонтанне, серійне малювання – ці форми діяльності дозволяють особистості перейти від переживання первісної втрати, страждань і відчаю до відновлення самоконтролю, самооцінки і гарного настрою.

Назва Новинка!

Формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі

 • С.І. Якименко, І.В. Іозіс
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 135 грн.
 • Сторiнок: 208

Рекомендовано до друку кафедрою професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП (Протокол № 11 від 25.04.2018 р.) Монографія є узагальненням результатів наукового дослідження актуальної проблеми: «Формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування». Містить теоретичний та практичний матеріал з формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі. Матеріали, що пропонуються, можуть бути використані у навчально-виховному процесі коледжів, які здійснюють підготовку майбутніх працівників сфери обслуговування; спецкурсу «Основи професійної культури майбутнього працівника сфери обслуговування».