Нові надходження

Назва Новинка!

Психологія формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів : монографія.

 • Калмиков Г.В.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово».», 2019 p.
 • Ціна: 210 грн.
 • Сторiнок: 316

У монографії представлено цілісну концепцію дослідження феномена «професійно-мовленнєва діяльність» та її психолінгвістичного розвитку у майбутніх психологів – психотерапевтів і психоконсультантів на основі розробленої автором теоретичної і логічної моделей. Презентовано методи комплексного дослідження психологічної структури професійно-мовленнєвої діяльності студентів у зоні їхнього актуального і перспективного розвитку; висвітлено критерії та показники обсервації професійно-мовленнєвих дій, операцій і компетентностей студентів-психологів; описано зміст дослідницьких процедур та результати студіювання мовлення. Представлено комплекс психолінгводидактичних технологій цілеспрямованого формування у майбутніх психологів професійно-мовленнєвої діяльності й дискурсної компетентності. Розкрито вікові особливості та індивідуальні відмінності в розвитку їхнього професійного мовлення. На підставі здійсненого психологічного дослідження запропоновано авторське визначення феноменів «професійно-мовленнєва діяльність», «розвиток професійно-мовленнєвої діяльності у майбутніх психологів».

Назва Новинка!

Формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти: теорія і методика. Монографія

 • Заредінова Е.Р.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
 • Ціна: 215 грн.
 • Сторiнок: 372

У монографії представлено теорію і методику формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі ЗВО як відносно новий напрям наукових досліджень та виховної практики в Україні. У форматі міждисциплінарного трактування феномену „соціокультурні цінності” обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження; визначено структуру, критерії, показники та рівні сформованості соціокультурних цінностей студентів; схарактеризовано аксіозорієнтоване середовище ЗВО як сферу формування соціокультурних цінностей; представлено логіку аксіозорієнтованого середовищеутворення у контексті аксіогенезу соціокультурних цінностей студентів, модель й методику формування соціокультурних цінностей студентів ЗВО. Видання буде корисним для вчителів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів закладів вищої освіти, педагогічних працівників

Назва Новинка!

Становлення і розвиток української дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)

 • Богуш А.М.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2019 p.
 • Ціна: 220 грн.
 • Сторiнок: 328

У монографії висвітлено періоди та етапи становлення української дошкільної лінгводидактики від другої половини ХІХ ст. до наших днів; схарактеризовано концептуальні засади педагогів­класиків (К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський, С. Ф. Русова та ін.), мовознавців (І. І. Срезневський, І. І. Огієнко), психологів (А. М. Богуш, Т. О. Піроженко, Л. О. Калмикова) та сучасних дослідників у галузі української дошкільної лінгводидактики наукової школи А. М. Богуш (О. П. Аматьєва, Н. В. Гавриш, Л. І. Казанцева, Т. М. Котик, К. Л. Крутій, Н. І. Луцан, І. О. Луценко, Н. В. Маліновська, Ю. А. Ру­ денко та ін.). У монографії використано матеріали статей, монографій автора, опублікованих раніше з питань становлення і розвитку української дошкільної лінгводидактики, матеріали публікації моїх учнів (автореферати кандидатських і докторських дисертацій, монографій та ін.). Монографія стане у пригоді студентам, магістрантам закладів вищої освіти, викладачам, аспірантам, молодим дослідникам.

Price