Нові надходження

Назва Новинка!

Теорія і практика морально˗психологічної стійкості молоді: генетико˗моделюючий дискурс

  • Невмержицький В.М.
  • Рубрика: Психологія
  • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
  • Ціна: 230 грн.
  • Сторiнок: 328

У монографії представлене теоретичне узагальнення та емпіричне дослідження психологічних особливостей процесу становлення морально-психологічної стійкості сучасної молоді. Проаналізовано філософсько-антропологічні аспекти дослідження феномену моральності як виміру особистісного розвитку людини. Розкрито особливості засвоєння молоддю моральних імперативів в умовах постіндустріального суспільства. Розглянуто феноменологію морально-психологічної стійкості як умови конструктивної життєвої перспективи особистості та визначено емпіричні координати особистісного профілю сучасної молоді (на прикладі підлітково-юнацького віку). Проаналізовано розвивальні психотехнології формування моральної стійкості школярів в умовах несталого суспільства. Подано концептуальні положення використання корекційно-розвивального ресурсу освітнього простору при розвиткові моральної стійкості школярів у вимірах генетико-моделюючого підходу. Для науковців та усіх тих, хто цікавиться проблемами морально-психологічної стійкості особистості

Назва Новинка!

Проблемы психологии переживания

  • Папуча М. В.
  • Рубрика: Психологія
  • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2021  p.
  • Ціна: 170 грн.
  • Сторiнок: 236

Price