Нові надходження

Назва Новинка!

Інтегрування педагогічних ідей Фрідріха Фребеля: від класики до інновації. Методичні аспекти підготовки фахівців дошкільної освіти: навчально-методичний посібник

  • Уклад. Н. Іванова, А. Бубін, С. Боярчук, М. Замелюк, С. Міліщук, Д. Стасюк, А. Циплюк.
  • Рубрика: Педагогіка
  • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
  • Ціна: 300 грн.
  • Сторiнок: 164 (Повнокольорова)

У посібнику здійснено історико-філософський аналіз педагогічної концепції Ф. Фребеля, розкрито методичні аспекти використання дарів німецького педагога у формуванні фахових компетентностей майбутнього вихователя. Запропоновано інноваційні напрямки реалізації конструктивно-моделювальної діяльності та формування просторово-геометричних уявлень у дітей дошкільного віку засобами дарів. Подано орієнтовні форми роботи з дидактичним матеріалом Ф. Фребеля в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти. Посібник адресований здобувачам вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, викладачам, педагогам закладів дошкільної освіти. (Повнокольорова)

Назва Новинка!

Музично-естетичне виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у позашкільних навчальних закладах

  • Якименко С.І., Сироєжко О.В.
  • Рубрика: Педагогіка
  • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2021  p.
  • Ціна: 118 грн.
  • Сторiнок: 160

У монографії розглянуті теоретичні і методичні основи музично-естетичного виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у позашкільних навчальних закладах та представлено концептуальні моделі і тенденції генезису. Розроблено критерії, показники та визначено рівні му-зично-естетичної вихованості підлітків; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність упровадження педагогічних умов музично-естетичного виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у позашкільних навчальних закладах: реалізація педагогом особистісно-орієнтованого підходу до педагогічної взаємодії з вихованцями в процесі залучення їх до народно-інструментального виконавства; впрова-дження керівником гуртка методу контекстного музикування в процесі музично-естетичного виховання підлітків; формування у підлітків потреби в творчому саморозвитку з позиції орієнтації їх на засвоєння досвіду музично-творчої діяльності та інтеграції в соціально-культурне середовище; уточнено сутність, зміст і структуру ключових понять дослідження «виховання», «музичне виховання», «естетичне виховання», «музично-естетичне виховання», «народно-інструментальне виконавство», «педагогічні умови»; набула подальшого розвитку методика музично-естетичного виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у закладах позашкільної освіти. Матеріали дослідження можуть бути використані для забезпечення професійної підготовки керівників гуртків музично-естетичного профілю в закладах вищої освіти; розробки навчальних програм і методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників.

Price