Педагогіка

Назва Новинка!

Становлення і розвиток української дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)

 • Богуш А.М.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2019 p.
 • Ціна: 220 грн.
 • Сторiнок: 328

У монографії висвітлено періоди та етапи становлення української дошкільної лінгводидактики від другої половини ХІХ ст. до наших днів; схарактеризовано концептуальні засади педагогів­класиків (К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський, С. Ф. Русова та ін.), мовознавців (І. І. Срезневський, І. І. Огієнко), психологів (А. М. Богуш, Т. О. Піроженко, Л. О. Калмикова) та сучасних дослідників у галузі української дошкільної лінгводидактики наукової школи А. М. Богуш (О. П. Аматьєва, Н. В. Гавриш, Л. І. Казанцева, Т. М. Котик, К. Л. Крутій, Н. І. Луцан, І. О. Луценко, Н. В. Маліновська, Ю. А. Ру­ денко та ін.). У монографії використано матеріали статей, монографій автора, опублікованих раніше з питань становлення і розвитку української дошкільної лінгводидактики, матеріали публікації моїх учнів (автореферати кандидатських і докторських дисертацій, монографій та ін.). Монографія стане у пригоді студентам, магістрантам закладів вищої освіти, викладачам, аспірантам, молодим дослідникам.

Назва Новинка!

Теорія та практика відкритого навчання. Практикум із загальної педагогіки.

 • М.А.Хайруддінов
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово».», 2019 p.
 • Ціна: 85 грн.
 • Сторiнок: 136

У навчально-методичному посібнику розглянуто роль відкритого навчання та його перспективи, проаналізовано вплив глобалізації й інформатизації на систему освіти. Розкрито теоретичні основи й нагальні проблеми педагогіки в сучасних інформаційно-освітніх середовищах, наведено історичні аспекти й запропоновано структуру системи безперервної освіти в Україні та її нової форми – відкритого навчання, що сприяє оптимізації навчального процесу в школах та ЗВО з єдиним освітнім світовим простором, що розширюється. Матеріали презентованого посібника можуть бути використані в процесі викладання педагогічних дисциплін, підготовці курсових і випускових кваліфікаційних робіт, перепідготовці й підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів. Навчально-методичний посібник рекомендовано студентам і практичним працівникам сфери освіти з метою вдосконалення власних педагогічних знань у галузі відкритої освіти

Назва Новинка!

Формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності

 • С.І. Якименко, В.І. Дячук
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 145 грн.
 • Сторiнок: 224

У монографії розглянуті теоретичні і методичні основи формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності та представлено концептуальні моделі і тенденції генезису тлумачення поняття «життєва компетентність». На основі системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентнісного підходів розкриваються особливості організації позаурочної діяльності старшокласників у позаурочній діяльності засобами впровадження сучасних інноваційних форм і методів. Монографія адресована науковцям, студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам закладів вищої педагогічної освіти, а також заступникам директора з виховної роботи, класним керівникам, учителям-предметникам, керівникам гуртків, педагогам-організаторам, усім педагогічним працівникам, хто бажає обрати оптимальну модель позаурочної діяльності старшокласників з метою формування їх життєвої компетентності на інтерактивній основі.

Price