Педагогіка

Назва Новинка!

Становлення і розвиток української дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)

 • Богуш А.М.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2019 p.
 • Ціна: 220 грн.
 • Сторiнок: 328

У монографії висвітлено періоди та етапи становлення української дошкільної лінгводидактики від другої половини ХІХ ст. до наших днів; схарактеризовано концептуальні засади педагогів­класиків (К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський, С. Ф. Русова та ін.), мовознавців (І. І. Срезневський, І. І. Огієнко), психологів (А. М. Богуш, Т. О. Піроженко, Л. О. Калмикова) та сучасних дослідників у галузі української дошкільної лінгводидактики наукової школи А. М. Богуш (О. П. Аматьєва, Н. В. Гавриш, Л. І. Казанцева, Т. М. Котик, К. Л. Крутій, Н. І. Луцан, І. О. Луценко, Н. В. Маліновська, Ю. А. Ру­ денко та ін.). У монографії використано матеріали статей, монографій автора, опублікованих раніше з питань становлення і розвитку української дошкільної лінгводидактики, матеріали публікації моїх учнів (автореферати кандидатських і докторських дисертацій, монографій та ін.). Монографія стане у пригоді студентам, магістрантам закладів вищої освіти, викладачам, аспірантам, молодим дослідникам.

Назва Новинка!

Формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності

 • С.І. Якименко, В.І. Дячук
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 145 грн.
 • Сторiнок: 224

У монографії розглянуті теоретичні і методичні основи формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності та представлено концептуальні моделі і тенденції генезису тлумачення поняття «життєва компетентність». На основі системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентнісного підходів розкриваються особливості організації позаурочної діяльності старшокласників у позаурочній діяльності засобами впровадження сучасних інноваційних форм і методів. Монографія адресована науковцям, студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам закладів вищої педагогічної освіти, а також заступникам директора з виховної роботи, класним керівникам, учителям-предметникам, керівникам гуртків, педагогам-організаторам, усім педагогічним працівникам, хто бажає обрати оптимальну модель позаурочної діяльності старшокласників з метою формування їх життєвої компетентності на інтерактивній основі.

Назва Новинка!

Формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі

 • С.І. Якименко, І.В. Іозіс
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 135 грн.
 • Сторiнок: 208

Рекомендовано до друку кафедрою професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП (Протокол № 11 від 25.04.2018 р.) Монографія є узагальненням результатів наукового дослідження актуальної проблеми: «Формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування». Містить теоретичний та практичний матеріал з формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі. Матеріали, що пропонуються, можуть бути використані у навчально-виховному процесі коледжів, які здійснюють підготовку майбутніх працівників сфери обслуговування; спецкурсу «Основи професійної культури майбутнього працівника сфери обслуговування».