Педагогіка

Назва Новинка!

Формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності

 • С.І. Якименко, В.І. Дячук
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 145 грн.
 • Сторiнок: 224

У монографії розглянуті теоретичні і методичні основи формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності та представлено концептуальні моделі і тенденції генезису тлумачення поняття «життєва компетентність». На основі системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентнісного підходів розкриваються особливості організації позаурочної діяльності старшокласників у позаурочній діяльності засобами впровадження сучасних інноваційних форм і методів. Монографія адресована науковцям, студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам закладів вищої педагогічної освіти, а також заступникам директора з виховної роботи, класним керівникам, учителям-предметникам, керівникам гуртків, педагогам-організаторам, усім педагогічним працівникам, хто бажає обрати оптимальну модель позаурочної діяльності старшокласників з метою формування їх життєвої компетентності на інтерактивній основі.

Назва Новинка!

Формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі

 • С.І. Якименко, І.В. Іозіс
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 135 грн.
 • Сторiнок: 208

Рекомендовано до друку кафедрою професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП (Протокол № 11 від 25.04.2018 р.) Монографія є узагальненням результатів наукового дослідження актуальної проблеми: «Формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування». Містить теоретичний та практичний матеріал з формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі. Матеріали, що пропонуються, можуть бути використані у навчально-виховному процесі коледжів, які здійснюють підготовку майбутніх працівників сфери обслуговування; спецкурсу «Основи професійної культури майбутнього працівника сфери обслуговування».

Назва Новинка!

Мистецтво перших кроків

 • Безснова О.К.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 75 грн.
 • Сторiнок: 144

Довідник-порадник орієнтований на вирішення комунікативних загальнопедагогічних завдань, з якими незалежно від спрямованості стикаються молоді педагоги. Новизною довідника є акумулювання безпосереднього практичного педагогічного досвіду «маленьких кроків». Довідник-порадник призначено молодим педагогам, що починають працювати у закладах дошкільної освіти, а також студентам, які здійснюють навчання за напрямком «Дошкільна освіта».