Педагогіка

Назва Новинка!

Портфоліо першокласника «Я і світ навколо мене». Математичний супровід + дидактичні матеріали

 • Якименко С.І.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 380 грн.
 • Сторiнок: 30+45 кол.арк.

У методичному посібнику розкрито математичний супровід ефективної реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання в 1 класі. Для вчителів початкової школи, магістрантів, студентів педагогічних вишів, методистів із початкового навчання. Портфоліо першокласника «Я і світ навколо мене» допоможе першокласнику в ігровій казковій формі зробити перші кроки у світ математики. Дитина буде знайомитися із числами та цифрами, математичними знаками та виконувати різноманітні завдання.

Назва Новинка!

Українська культура: витоки і сучасність

 • Мєднікова Г.С., Гурова І.В.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 93 грн.
 • Сторiнок: 256+16 кол.арк.

Посібник написано з застосуванням новітніх підходів до аналізу української культури, з використанням напрацювань соціально­філософської теорії повсякденності, ідей культурних студій (cultural studies), застосуванні сучасного культурологічного категоріального апарату. Авторами показано, що формування українських традицій відбувалось через культурні практики повсякдення, які були засновані на національному світовідчутті, чуттєвості, естетизмі міфологічної свідомості. Структура та смислова символіка українського орнаменту, естетичне ставлення до світу, оздоблення та прикрашання родинної оселі, сакралізація страви в українській кулінарії як спілкування зі Всесвітом, особливості спортивно­фізичної культурної практики відображають ментальні настанови українців. Доводиться, що саме на такому підґрунті в українському культурному просторі змогли з’явитись самобутні мистецькі практики, засновані на діалозі світових художніх та національних тенденцій.

Назва Новинка!

Прийняття дитиною цінностей

 • Піроженко Т.О., Карабаєва І.І., Ладевір С.О. та інші
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2018 p.
 • Ціна: 135 грн.
 • Сторiнок: 240

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (протокол №9 від 29 червня 2017 р.) Рецензенти: Г.В. Бєлєнька – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Л.З. Сердюк – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Колектив авторів: Т.О. Піроженко, І.І. Карабаєва, С.О. Ладивір, Л.І. Соловйова, Л.Д. Токарєва, О.І. Федорчук, О.Ю. Хартман. Піроженко Т.О. Прийняття дитиною цінностей : посібник / Піроженко Т.О., Карабаєва І.І., Ладивір С.О. та ін. ; за ред. Т.О. Піроженко. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018. – 240 с. Матеріали посібника присвячено аналізу проблеми співвідношення зовнішніх соціально­педагогічних та внутрішніх психологічних факторів впливу на процес прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей. Представлено психологічні особливості, шляхи та форми підтримки важливих надбань ціннісної сфери дітей 6–7 років на етапі кардинальної зміни соціальної ситуації розвитку малюка (дошкільна­початкова освіта). Посібник адресований викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, працівникам у галузі практичної психології, педагогам, батькам вихованців для координації зусиль дорослих щодо створення умов збереження цілісності особистості.