Педагогіка

Назва Новинка!

Формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти: теорія і методика. Монографія

 • Заредінова Е.Р.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
 • Ціна: 215 грн.
 • Сторiнок: 372

У монографії представлено теорію і методику формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі ЗВО як відносно новий напрям наукових досліджень та виховної практики в Україні. У форматі міждисциплінарного трактування феномену „соціокультурні цінності” обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження; визначено структуру, критерії, показники та рівні сформованості соціокультурних цінностей студентів; схарактеризовано аксіозорієнтоване середовище ЗВО як сферу формування соціокультурних цінностей; представлено логіку аксіозорієнтованого середовищеутворення у контексті аксіогенезу соціокультурних цінностей студентів, модель й методику формування соціокультурних цінностей студентів ЗВО. Видання буде корисним для вчителів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів закладів вищої освіти, педагогічних працівників

Назва Новинка!

Становлення і розвиток української дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)

 • Богуш А.М.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2019 p.
 • Ціна: 220 грн.
 • Сторiнок: 328

У монографії висвітлено періоди та етапи становлення української дошкільної лінгводидактики від другої половини ХІХ ст. до наших днів; схарактеризовано концептуальні засади педагогів­класиків (К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський, С. Ф. Русова та ін.), мовознавців (І. І. Срезневський, І. І. Огієнко), психологів (А. М. Богуш, Т. О. Піроженко, Л. О. Калмикова) та сучасних дослідників у галузі української дошкільної лінгводидактики наукової школи А. М. Богуш (О. П. Аматьєва, Н. В. Гавриш, Л. І. Казанцева, Т. М. Котик, К. Л. Крутій, Н. І. Луцан, І. О. Луценко, Н. В. Маліновська, Ю. А. Ру­ денко та ін.). У монографії використано матеріали статей, монографій автора, опублікованих раніше з питань становлення і розвитку української дошкільної лінгводидактики, матеріали публікації моїх учнів (автореферати кандидатських і докторських дисертацій, монографій та ін.). Монографія стане у пригоді студентам, магістрантам закладів вищої освіти, викладачам, аспірантам, молодим дослідникам.

Назва Новинка!

Теорія та практика відкритого навчання. Практикум із загальної педагогіки.

 • М.А.Хайруддінов
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово».», 2019 p.
 • Ціна: 85 грн.
 • Сторiнок: 136

У навчально-методичному посібнику розглянуто роль відкритого навчання та його перспективи, проаналізовано вплив глобалізації й інформатизації на систему освіти. Розкрито теоретичні основи й нагальні проблеми педагогіки в сучасних інформаційно-освітніх середовищах, наведено історичні аспекти й запропоновано структуру системи безперервної освіти в Україні та її нової форми – відкритого навчання, що сприяє оптимізації навчального процесу в школах та ЗВО з єдиним освітнім світовим простором, що розширюється. Матеріали презентованого посібника можуть бути використані в процесі викладання педагогічних дисциплін, підготовці курсових і випускових кваліфікаційних робіт, перепідготовці й підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів. Навчально-методичний посібник рекомендовано студентам і практичним працівникам сфери освіти з метою вдосконалення власних педагогічних знань у галузі відкритої освіти

Price