Економіка

Назва

Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти

 • Кізян С.М., Небава М.І., Адлер О.О.
 • Рубрика: Економіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2014 p.
 • Ціна: 50 грн.
 • Сторiнок: 168

У посібнику розкриваються теоретичні та практичні аспекти менеджменту низового рівня управління. Узагальнено авторський теоретичний і практичний досвід щодо взаємодії менеджера і його команди. Розглянуто оптимізаційну модель створення команди та її модернізації. Визначено алгоритм ефективної роботи менеджера із сформованою командою. Проаналізовано стиль керівництва менеджера та його поводження через призму практичної реалізації функцій менеджера. Посібник призначений для студентів управлінського фахового спряму¬ван¬¬ня, менеджерів-практиків низового рівня управління, науковців, широкого кола зацікавлених осіб.

Назва

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. Рекомендовано МОУ.

 • Кадуріна Л.О.
 • Рубрика: Економіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2005 p.
 • Ціна: 23 грн.
 • Сторiнок: 288

Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми й курсу “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів, що навчаються за спеціальностями “Фінанси”, “Облік і аудит”. Навчальний матеріал систематизовано у вигляді окремих частин які висвітлюють питання обліку й аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

Назва

Економіка підприємства. Практикум. Навчальний посібник. Рекомендовано МОУ.

 • Рижиков В.С., Ровенська В.В., Підгора Є.О.
 • Рубрика: Економіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2004 p.
 • Ціна: 12 грн.
 • Сторiнок: 160

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та слухачів вищих навчальних закладів, вивчаючих дисципліну „Економіка підприємства”. У ньому враховуються вимоги освітньо-професійної програми з підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів термінів, демонстраційний матеріал у вигляді схем, задачі для самостійного розв’язання та формули, необхідні для цього. Посібник може бути корисним широкому колу напрямку 0501 „Економіка та підприємництво”. Навчальний посібник містить до кожної теми курсу питання з теоретичної підготовки, перелік ключових читачів, самостійно вивчаючих економічні дисципліни.

Price