Економіка

Назва

Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти

 • Кізян С.М., Небава М.І., Адлер О.О.
 • Рубрика: Економіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2014 p.
 • Ціна: 50 грн.
 • Сторiнок: 168

У посібнику розкриваються теоретичні та практичні аспекти менеджменту низового рівня управління. Узагальнено авторський теоретичний і практичний досвід щодо взаємодії менеджера і його команди. Розглянуто оптимізаційну модель створення команди та її модернізації. Визначено алгоритм ефективної роботи менеджера із сформованою командою. Проаналізовано стиль керівництва менеджера та його поводження через призму практичної реалізації функцій менеджера. Посібник призначений для студентів управлінського фахового спряму¬ван¬¬ня, менеджерів-практиків низового рівня управління, науковців, широкого кола зацікавлених осіб.

Назва

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. Рекомендовано МОУ.

 • Кадуріна Л.О.
 • Рубрика: Економіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2005 p.
 • Ціна: 23 грн.
 • Сторiнок: 288

Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми й курсу “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для студентів, що навчаються за спеціальностями “Фінанси”, “Облік і аудит”. Навчальний матеріал систематизовано у вигляді окремих частин які висвітлюють питання обліку й аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

Назва

Бюджетний менеджмент

 • під заг.ред. Коваленко Л.О.
 • Рубрика: Економіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2011 p.
 • Ціна: 60 грн.
 • Сторiнок: 416

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні і практичні аспекти бюджетного менеджменту, механізм його функціонування. Значну увагу приділено плануванню та виконанню бюджетів за доходами та видатками як на місцевому, так і загальнодержавному рівні. Розкрито зміст системи казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, обліку та звітності виконання бюджетів, порядку проведення контролю за виконанням бюджетів, сучасні інформаційні технології, які використовуються у процесі виконання бюджетів, а також світовий досвід бюджетного менеджменту. За змістом навчальний посібник відповідає програмі з дисципліни аналогічної назви.

Price