Філософія

Назва

Філософія освіти (загальна теорія педагогіки)

  • Карпенчук С.Г.
  • Рубрика: Філософія
  • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2013 p.
  • Ціна: 90 грн.
  • Сторiнок: 688

Монографія «Філософія освіти» є спробою автора модернізувати зміст курсу «Педагогіка» як дисципліни, що синтезує теоретичні знання про людину – предмет її вивчення (педагогічна антропологія) й повернути їй суто філософське підґрунтя, що забезпечує взаємозв’язок як загальнопедагогічних дисциплін у процесі підготовки педагогічних кадрів, так і навчальних – в умовах загальноосвітнього закладу, взявши за основу як предмет вивчення філософії – взаємозв’язок людини зі Світом та провідні її складники – Логіка, Етика, Естетика. У такий спосіб зосереджується увага педагогів на людиноцентриському підході (за В.Кременем) до освітньо-виховного процесу й усувається перевага предметоцентризму, що вкорінився в педагогічній практиці. А також особистісна зорієнтованість освітньо-виховного процесу спрямовується на найвищі рівні досконалості – Істину, Добро і Красу, що в синтезі характеризують Мудрість. Монографія може слугувати посібником до вивчення загальнопедагогічних дисциплін.

Назва

Естетика іміджмейкінгу

  • Барна Н.В., Уланова С.І.
  • Рубрика: Філософія
  • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2012 p.
  • Ціна: 38 грн.
  • Сторiнок: 176

У монографії розглядається іміджмейкерство як феномен масової культури, його сутність, поліфункціональність, особливості. Це явище досліджувалось у галузі соціальної та загальної психології, політології, маркетингу. Але сфера культурної діяльності, мистецтва, де імідж-технології вкрай необхідні в проекції на сучасне культурно-мистецьке життя, потребує глибинного дослідження. Це галузь, завдяки якій розвивається сучасний арт-ринок. У монографії виявлено, що в комунікативних схемах, на яких ґрунтується сучасна культура, естетична виразність форми зорієнтовує їх зміст на привабливість споживання інформаційної складової, яку містить сучасне товарне виробництво. Це доводить, що естетичне виконує функцію замінника справжнього культурного спілкування, фактично імітуючи його. Особливістю цієї роботи є дослідження імідж-образу як різновиду художньої творчості. Розглянуто специфіку іміджмейкерської естетики в інформаційно-комунікативних технологіях ХХ – початку XXI століття, принципи створення та стильові особливості імідж-образу.

Price