Сільське господарство

Назва

Технології виробництва сільськогосподарської продуції

  • Танчик С.П. та ін.
  • Рубрика: Сільське господарство
  • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2012 p.
  • Ціна: 80 грн.
  • Сторiнок: 704

Підручник “Технології виробництва продукції рослинництва” є першим комплексним ви-данням з підготовки бакалаврів інженерних спеціальностей. Авторам вдалося узагальнити i розширити матеріал існуючих навчальних посібників з ґрунтознавства, землеробства, агрохі-мії, рослинництва, плодо-овочівництва, захисту рослин i підготувати сучасний підручник, в якому висвітлені існуючі та новітні ресурсозберігаючі технології виробництва різноманітних видів продукції рослинництва з врахуванням вимог збереження навколишнього середовища. Технології виробництва сільськогосподарської продукції тісно пов’язані з використанням сільськогосподарських машин. Програмоване вирощування сільськогосподарської продукції та оптимізація умов росту i розвитку культурних рослин можливі тільки при використанні су-часних машин для обробітку ґрунту, підготовки та внесення добрив, машин для якісної сівби i садіння, догляду за рослинами, машин для збирання врожаю. Даний підручник пройшов не-залежну експертизу та отримав гриф “Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва та “Машинобудування”.

Price