Психологія

Назва Новинка!

Делінквентний підліток. Навчальний посібник

 • Седих К.В, Моргун В.Ф.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 145 грн.
 • Сторiнок: 272

У навчальному посібнику «Делінквентний підліток» висвітлюються актуальні проблеми психології підлітків, що схильні до протиправної поведінки. Розглядаються особливості підліткового віку в контексті цілісної періодизації розвитку особистості. Автори ана-лізують період отроцтва як взаємовплив багатьох факторів: біологічних, соціокультурних і власне психологічних, що дозволяє реалізувати системний підхід до розвитку підлітка. Дається характеристика фізичного, когнітивного, емоційного та психосоціального розвитку дитини в підлітковому віці. Розглядається структура протиправної поведінки людини, її чинники та профілактика, психодіагностика і корекція в підлітковому віці. У додатку міститься опис конкретних методик профілактики, діагностики та програма психокорекції делінквентної поведінки підлітків. Широта охоплення, глибина аналізу й систематизації проблем делінквентного підлітка робить пропоноване видання корисним не тільки студентам, а і практикуючим психологам, фахівцям суміжних спеціальностей – педагогам, соціальним працівникам, медикам, юристам – батькам і широкому колу читачів.

Назва Новинка!

Психологія здоров'я: арт-терапія малюнком

 • Терлецька Л. Г.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2019 p.
 • Ціна: 75 грн.
 • Сторiнок: 152

Терлецька Л.Г. Психологія здоров’я: арт-терапія малюнком : навчальний посібник / Л.Г. Терлецька. – Київ : Видавничий Дім “Слово”, 2019. – 152 с. У посібнику представлено аналіз теорії і практики психодіагностики і корекції засобом малюнку. Графічні зображення багато років досліджуються психологами різних теоретичних напрямків, бо являють собою можливість розкриття і розуміння змісту індивідуальності, її зв’язків зі світом, особливостями поведінки, емоційним станом тощо. Живопис, спонтанне, серійне малювання – ці форми діяльності дозволяють особистості перейти від переживання первісної втрати, страждань і відчаю до відновлення самоконтролю, самооцінки і гарного настрою.

Назва Новинка!

Юридична психологія

 • Максименко С.Д., Медведєв В.С.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім “Слово”», 2018 p.
 • Ціна: 150 грн.
 • Сторiнок: 448

Рекомендовано Вченою радою Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Протокол № 13 від 26.12.2017 р.) Рецензенти: Моляко В.О. – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості. Барко В.І. – доктор психологічних наук, професор, голов­ний науковий співробітник лабораторії психологічного забезпечення діяльності ОВС Державного науково­дослідного інституту МВС України. Охріменко І.М. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри управління та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ. У підручнику з урахуванням чинного законодавства України висвітлено сучасний стан та категоріальний апарат юридичної психології, юридико­психологічний зміст категорій “особистість” та “діяльність”, психологічні механізми становлення особистості за правопорушним вектором, охарактеризовано типи злочинної особистості та їх діяльність. Для курсантів, студентів та слухачів вишів, практичних працівників, психологів правоохоронних органів, а також усіх тих, хто бажає поглибити знання з юридичної психології.