Психологія

Назва Новинка!

Психологія формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів : монографія.

 • Калмиков Г.В.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово».», 2019 p.
 • Ціна: 210 грн.
 • Сторiнок: 316

У монографії представлено цілісну концепцію дослідження феномена «професійно-мовленнєва діяльність» та її психолінгвістичного розвитку у майбутніх психологів – психотерапевтів і психоконсультантів на основі розробленої автором теоретичної і логічної моделей. Презентовано методи комплексного дослідження психологічної структури професійно-мовленнєвої діяльності студентів у зоні їхнього актуального і перспективного розвитку; висвітлено критерії та показники обсервації професійно-мовленнєвих дій, операцій і компетентностей студентів-психологів; описано зміст дослідницьких процедур та результати студіювання мовлення. Представлено комплекс психолінгводидактичних технологій цілеспрямованого формування у майбутніх психологів професійно-мовленнєвої діяльності й дискурсної компетентності. Розкрито вікові особливості та індивідуальні відмінності в розвитку їхнього професійного мовлення. На підставі здійсненого психологічного дослідження запропоновано авторське визначення феноменів «професійно-мовленнєва діяльність», «розвиток професійно-мовленнєвої діяльності у майбутніх психологів».

Назва Новинка!

Юридична психологія

 • Максименко С.Д., Медведєв В.С.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім “Слово”», 2018 p.
 • Ціна: 150 грн.
 • Сторiнок: 448

Рекомендовано Вченою радою Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Протокол № 13 від 26.12.2017 р.) Рецензенти: Моляко В.О. – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості. Барко В.І. – доктор психологічних наук, професор, голов­ний науковий співробітник лабораторії психологічного забезпечення діяльності ОВС Державного науково­дослідного інституту МВС України. Охріменко І.М. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри управління та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ. У підручнику з урахуванням чинного законодавства України висвітлено сучасний стан та категоріальний апарат юридичної психології, юридико­психологічний зміст категорій “особистість” та “діяльність”, психологічні механізми становлення особистості за правопорушним вектором, охарактеризовано типи злочинної особистості та їх діяльність. Для курсантів, студентів та слухачів вишів, практичних працівників, психологів правоохоронних органів, а також усіх тих, хто бажає поглибити знання з юридичної психології.

Назва Новинка!

Зошит для самостійної роботи студентів з психології конфлікту. А4

 • Рашковська І.В.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
 • Ціна: 95 грн.
 • Сторiнок: 64

Зошит для самостійної роботи розроблений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія конфлікту», «Конфліктологія», «Психологія управління конфліктами». Розділи зошиту відповідають програмі курсу «Психологія конфлікту» та допомагають у закріпленні отриманих знань та виконанні завдань, передбачуваних для самостійного опанування. У даному посібнику містяться нестандартні авторські методики, які надають студентові можливість розвинути творчі здібності у пошуку шляхів розуміння та вирішення конфліктів, а також психодіагностичні методики відомих авторів, які дають можливість студентові швидко виконувати завдання. Деякі завдання зошиту можна використовувати широкому колу людей, які мають за мету поглибити свої знання, практичні навички у питаннях розуміння, управління та вирішення конфліктів.

Price