Психологія

Назва Новинка!

Юридична психологія

 • Максименко С.Д., Медведєв В.С.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім “Слово”», 2018 p.
 • Ціна: 150 грн.
 • Сторiнок: 448

Рекомендовано Вченою радою Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Протокол № 13 від 26.12.2017 р.) Рецензенти: Моляко В.О. – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості. Барко В.І. – доктор психологічних наук, професор, голов­ний науковий співробітник лабораторії психологічного забезпечення діяльності ОВС Державного науково­дослідного інституту МВС України. Охріменко І.М. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри управління та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ. У підручнику з урахуванням чинного законодавства України висвітлено сучасний стан та категоріальний апарат юридичної психології, юридико­психологічний зміст категорій “особистість” та “діяльність”, психологічні механізми становлення особистості за правопорушним вектором, охарактеризовано типи злочинної особистості та їх діяльність. Для курсантів, студентів та слухачів вишів, практичних працівників, психологів правоохоронних органів, а також усіх тих, хто бажає поглибити знання з юридичної психології.

Назва Новинка!

Психологія сім'ї

 • Затворнюк О.М.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавництво «Видавничий Дім "Слово"»», 2018 p.
 • Ціна: 80 грн.
 • Сторiнок: 184

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол № 10 від 27 лютого 2018 року) Рецензенти: Хартман О.Ю., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Рашковська І.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Затворнюк О.М. Психологія сім’ї: навч.­мет. посіб. / О.М.Затворнюк. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2018. – 184 с. У навчально­методичному посібнику викладено основи теорії та практики психології сім’ї, представлено діагностичний інструментарій по роботі з сім’єю. Особливістю навчально­методичного посібника є запропоновані індивідуально­творчі завдання та запитання для роздумів щодо психологічного аналізу сімейної системи, психологічних аспектів молодої сім’ї, кризових періодів подружнього життя. Посібник адресований студентам та викладачам галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, психологам­практикам, а також усіх, хто цікавиться проблемами функціонування сім’ї.

Назва Новинка!

Тренінг особистісного зростання

 • Святенко Ю.О.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 50 грн.
 • Сторiнок: 112

Матеріал посібника представлений у вигляді системи занять, які структуровано у відповідності з ключовими аспектами особистісного та професійного становлення практичного психолога. У змісті кожного заняття є набір різноманітних вправ, які істотно розширюють репертуар прийомів ведення тренінгових груп і підвищують ефектівність групової роботи. У змісті деяких занять окрім розвивальних вправ є базові знання з теми. Презентовані завдання спрямовані на розвиток мовлення, вміння працювати з конфліктами, розвиток згуртованості команди і усвідомлення особистих цілей самовдосконалення. Посібник адресований студентам психологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний психологам-практикам, а також всім тим, хто прагне до самопізнання та саморозвитку.