Технічні науки

Назва

Інженерна та комп’ютерна графіка

 • За ред. Михайленка В.Є.
 • Рубрика: Технічні науки
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2011 p.
 • Ціна: 78 грн.
 • Сторiнок: 352

Розглянуто чотири складові курсу: «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Обчислювальна геометрія», «Комп’ютерна графіка». Особливість курсу — намагання викладення матеріалу всіх розділів відповідно до інженерної практики. Значну увагу приділено геометричному моделюванню на основі теорії параметризації. У третьому виданні (2-ге вид. — 2001 р.) оновлено розділ «Комп’ютерна графіка». Пропонований підручник разом зі збірником задач з інженерної та комп’ютерної графіки тих самих авторів складає навчальний комплекс з цієї дисципліни. Для студентів вищих навчальних закладів.

Назва

Інженерна гідравліка

 • Константінов Ю.М., Гіжа О.О.
 • Рубрика: Технічні науки
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2006 p.
 • Ціна: 52 грн.
 • Сторiнок: 432

24. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Інженерна гідравліка. Підручник для студентів вищих навчаль-них закладів. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. — 432 с. Запропонований підручник є продовженням відомого підручника „Технічна механіка рідини газу” і призначений для вивчення інженерних гідравлічних дисциплін студентами, що навчаються за напрямками „Водне господарство” і „Будівництво”. В підручнику розглядаються розрахунки розгалужених та кільцевих водопровідних мереж, гідравлічного удару в трубах, рівномірний та нерівномірний рух води в штучних і природних руслах, безнапірних трубах систем водовідведення, течія води через водозливи, водопропускні споруди, спряження б’єфів, гасителі енергії, перепади, швидкотоки. Розглядаються також питання неусталеного руху води в трубах і каналах, відстоювання рідини, рух двофазних потоків, рух рідини в грунтах, розрахунки гідротехнічних споруд, фільтрація через земляну греблю, фільтрування рідини. В підручнику наводяться результати нових досліджень, подається 50 прикладів розрахунку, 250 рисунків зі схемами та графіками, що в значній мірі допомогає студентам краще засвоювати питання інженерної гідравліки. Підручник може бути корисним також для фахівців, що працюють в проектних, будівельних, експлуатаційних установах систем водопостачання та водовідведення, гідротехніки, меліорації, шляхового водопроводу.

Назва

Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні

 • Костюченко Л.М., Наапетен М.Р.
 • Рубрика: Технічні науки
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2007 p.
 • Ціна: 80 грн.
 • Сторiнок: 672

В книзі описується організація перевезень вантажів, пасажирів та багажу у міжнародному сполученні; складена у відповідності з національним і міжнародним законодавством в галузі автомобільного транспорту. Для інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств та юристів, які займаються експлуатацією автомобільного транспорту і організацією перевізного процесу, студентам транспортних навчальних закладів.

Price