Нові надходження

Назва Новинка!

Формування світогляду у старших дошкільників та молодших школярів в освітньо­інтегрованому середовищі: теорія і практика

 • Якименко С.І.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 180 грн.
 • Сторiнок: 640

Успішність засвоєння дітьми знань про людину та навколишній світ обумовлюється єдиною системою, що передбачає теоретичну та експериментальну розробку інтегрованого підходу до освітньо­виховного процесу, виявлення його смислових, змістовних і операційних зв’язків. Засвоєння дошкільниками і молодшими школярами знань про людину та навколишній світ на інтегрованій основі відбувалося через інтегровану особистісно­орієнтовану технологію. “Від дитини – до навколишнього світу, від навколишнього світу – до дитини” – така головна мета інтегрованої технології, а також допомога дітям у виробленні цілісного бачення навколишнього світу та самих себе, самовизначенні відносно природи та суспільства, виборі певної життєвої позиції. Виробляючи цілісне бачення світу, дитина поступово розуміє, якою вона хоче і повинна бути, що для неї є головним у світі та найбільш важливим у житті.Основи світогляду ми розглядаємо як систему формування у дошкільника інтегрованої форми духовного освоєння дійсності, яка не зводиться лише до суми інформаційних одиниць про людину і навколишній світ, а припускає закладення основи ставлення до навколишнього світу, до самого себе, створення психологічних передумов гуманного будівництва мотивованої діяльності з опорою на біологічні та соціокультурні джерела розвитку мотиваційних основ образу світу.

Назва Новинка!

Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В.В. Рюміна в кінці XIX-на початку XX ст.

 • Якименко С.І., Паскаленко В.В
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2017 p.
 • Ціна: 95 грн.
 • Сторiнок: 224

У монографії здійснено цілісний аналіз науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності В.В. Рюміна ХХ століття, розкрито провідні чинники його формування як особистості, педагога, науковця, просвітника та громадського діяча, проаналізовано зміст його педагогічної діяльності, виокремлено її провідні напрями, схарактеризовано видавничу та публіцистичну роботу науковця та його внесок у підготовку та видання шкільних підручників, розкрито маловідомі сторінки життя і діяльності педагога. Рекомендується викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учителям і всім тим, хто хоче розшири і поглибити свої знання та цікавиться цією історико-теоретичною проблемою.

Назва Новинка!

Народознавчик

 • Якименко С.І.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2018 p.
 • Ціна: 260 грн.
 • Сторiнок: 152 кол.арк.

Народознавчик – це ключ до пізнання національного духу, усвідомлення неповторності й самобутності українського народу. Процес знайомства з народознавством – це пізнання і засвоєння культурно-духовних здобутків українського народу. Книга цікава для освітян, а також для родини, яка любить і шанує рідну ми¬нувшину та дбає про майбутнє збереження нашого етносу. Рекомендується «Народознавчик» викладачам і студентам вищих навчальних закладів, вчителям почат¬кової школи і вихователям дошкільних навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, а також родинам і всім тим, хто хоче розширити й поглибити свої знання з народознавства.