Нові надходження

Назва Новинка!

Організація психологічної служби. Навч.-метод. посібник

 • О.Я. Митник, Т.В. Сердюк, О.В. Чистяк
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020 p.
 • Ціна: 75 грн.
 • Сторiнок: 40

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів «Організація психологічної служби» укладено відповідно до програми курсу «Організація психологічної служби». Він складається з двох модулів, що містять вісім тем. У кожній темі презентовано систему завдань (репродуктивних, проблемно-пошукових і творчих), робота над якими сприяє систематизації, узагальненню, закріпленню знань з усіх розділів курсу та розвитку професійних умінь щодо використання знань у різноманітних життєвих ситуаціях. У посібнику також представлено методичні рекомендації для студентів щодо роботи над індивідуальним науково-дослідним завданням. Навчально-методичний посібник адресовано студентам педагогічних ЗВО, викладачам, практичним психологам, які працюють у системі освіти та в організаціях.

Назва Новинка!

Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в розробці змісту передшкільної освіти

 • В.Д. Будак, Т.М. Степанова, О.С. Соколов­ська, К.Б. Авраменко, Ю.О. Бабаян, Р.П. Вдовиченко, І.М. Кардаш, А.І. Козицька, А.В. Курчатова, Т.А. Лісовська, О.Є. Олексюк, С.М. Паршук, О.М. Сахарова, Д.В. Степанова, С.О. Тесленко, Т.І. Ткалич, О.С. Трифонова, Т.В. Філімонова, С.І. Якименко.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
 • Ціна: 230 грн.
 • Сторiнок: 392

Монографія присвячена проблемі пошуку шляхів використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в змісті передшкільної освіти та вмінні застосовувати ідеї відомого педагога в роботі з дітьми передшкільного віку й молодшими школярами, у практичній підготовці майбутніх фахівців у закладах вищої й передвищої освіти, в умінні управляти освітнім процесом та визначенню перспективи подальшого розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки й дидактики початкової освіти. Монографія адресована магістрантам, аспірантам, студентам, викладачам вищих та середніх педагогічних навчальних закладів, педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Назва Новинка!

Стратегія розвитку творчості молодшого школяра за технологією ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач)

 • Дмитрієва С.А., Кашуба Л.В.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
 • Ціна: 95 грн.
 • Сторiнок: 108

У навчально-методичному посібнику розкривається потужний потенціал технології ТРВЗ, його структурних компонентів, прийоми й алгоритми їх розв’язання; пізнається сутність методів творчого пошуку, можливості для розвитку інтелекту вихованців та творчого зростання. Читачі мають практичний матеріал для впевненого впровадження ТРВЗ-технології в практику. Посібник призначений для широкого кола читачів – вчителів початкових класів, вихователів, соціальних педагогів, дефектологів, логопедів, практичних психологів та студентів педагогічних факультетів.

Price