Нові надходження

Назва Новинка!

Етнопсихологія: практикум

 • Дрозд О.В.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020 p.
 • Ціна: 100 грн.
 • Сторiнок: 120

У практикумі з позицій сучасних досягнень етнічної психології розкрито сутність і структуру здійснення професійної діяльності в полікультурному середовищі з урахуванням законів розвитку культурного середовища й етнокультурних та конфесійних відмінностей учасників освітнього процесу. Основну увагу зосереджено на практичній орієнтації етнопсихологічних методів, знайомство з крос-культурними дослідженнями, вивчення особливостей національного характеру, ментальності, толерантної культури та етнічної самосвідомості.

Назва Новинка!

Організація психологічної служби. Навч.-метод. посібник

 • О.Я. Митник, Т.В. Сердюк, О.В. Чистяк
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020 p.
 • Ціна: 75 грн.
 • Сторiнок: 40

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів «Організація психологічної служби» укладено відповідно до програми курсу «Організація психологічної служби». Він складається з двох модулів, що містять вісім тем. У кожній темі презентовано систему завдань (репродуктивних, проблемно-пошукових і творчих), робота над якими сприяє систематизації, узагальненню, закріпленню знань з усіх розділів курсу та розвитку професійних умінь щодо використання знань у різноманітних життєвих ситуаціях. У посібнику також представлено методичні рекомендації для студентів щодо роботи над індивідуальним науково-дослідним завданням. Навчально-методичний посібник адресовано студентам педагогічних ЗВО, викладачам, практичним психологам, які працюють у системі освіти та в організаціях.

Назва Новинка!

Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в розробці змісту передшкільної освіти

 • В.Д. Будак, Т.М. Степанова, О.С. Соколов­ська, К.Б. Авраменко, Ю.О. Бабаян, Р.П. Вдовиченко, І.М. Кардаш, А.І. Козицька, А.В. Курчатова, Т.А. Лісовська, О.Є. Олексюк, С.М. Паршук, О.М. Сахарова, Д.В. Степанова, С.О. Тесленко, Т.І. Ткалич, О.С. Трифонова, Т.В. Філімонова, С.І. Якименко.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
 • Ціна: 230 грн.
 • Сторiнок: 392

Монографія присвячена проблемі пошуку шляхів використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в змісті передшкільної освіти та вмінні застосовувати ідеї відомого педагога в роботі з дітьми передшкільного віку й молодшими школярами, у практичній підготовці майбутніх фахівців у закладах вищої й передвищої освіти, в умінні управляти освітнім процесом та визначенню перспективи подальшого розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки й дидактики початкової освіти. Монографія адресована магістрантам, аспірантам, студентам, викладачам вищих та середніх педагогічних навчальних закладів, педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Price