Нові надходження

Назва Новинка!

Теорія і практика морально˗психологічної стійкості молоді: генетико˗моделюючий дискурс

 • Невмержицький В.М.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2020  p.
 • Ціна: 230 грн.
 • Сторiнок: 328

У монографії представлене теоретичне узагальнення та емпіричне дослідження психологічних особливостей процесу становлення морально-психологічної стійкості сучасної молоді. Проаналізовано філософсько-антропологічні аспекти дослідження феномену моральності як виміру особистісного розвитку людини. Розкрито особливості засвоєння молоддю моральних імперативів в умовах постіндустріального суспільства. Розглянуто феноменологію морально-психологічної стійкості як умови конструктивної життєвої перспективи особистості та визначено емпіричні координати особистісного профілю сучасної молоді (на прикладі підлітково-юнацького віку). Проаналізовано розвивальні психотехнології формування моральної стійкості школярів в умовах несталого суспільства. Подано концептуальні положення використання корекційно-розвивального ресурсу освітнього простору при розвиткові моральної стійкості школярів у вимірах генетико-моделюючого підходу. Для науковців та усіх тих, хто цікавиться проблемами морально-психологічної стійкості особистості

Назва Новинка!

Проблемы психологии переживания

 • Папуча М. В.
 • Рубрика: Психологія
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2021  p.
 • Ціна: 170 грн.
 • Сторiнок: 236

Назва Новинка!

Методика розвитку мовлення та навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку

 • Богуш А.М., Маліновська Н.В.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Видавництво «Видавничий Дім «Слово»», 2021  p.
 • Ціна: 195 грн.
 • Сторiнок: 336

Відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності 012 Дошкільна освіта висвітлено мету, завдання, засоби, форми і методи розвитку мовлення дітей від народження до шести років, методику та інноваційні технології навчання дітей різного дошкільного віку рідної мови, ознайомлення із соціальним і предметним довкіллям, художньою літературою, інформаційно-комп’ютерними технологіями. У підручнику використано матеріали наукових досліджень і методичних напрацювань відомих українських учених (А.М.Богуш, В.Є.Бенери, Н.В.Гавриш, Л.В.Зданевич, Л.О.Калмикової, К.Л.Крутій, І.О.Луценко, Н.В.Маліновської, Т.О.Піроженко, О.С.Трифонової, Н.В.Харченко та ін.), а також практиків (навчально-методичні посібники до БКДО, статті із журналів «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу»). Підручник адресовано учням педагогічних коледжів, які навчаються за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Price