Результат пошуку «богуш»

Знайдено: 12

Название книги

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник. Рекомендовано МОУ.

 • Богуш А.М.,Гавриш Н.В.,Котик Т.М.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Издательство «Видавничий Дім "Слово"», 2014 г.
 • Цена: 70 грн.

Відповідно до програми курсу висвітлено зміст, завдання і методику організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Розкрито різні види художньо-мовленнєвої діяльності: театралізовану, образотворчо-мовленнєву, музично-мовленнєву, а також подано методику спільної роботи дошкільного навчального закладу і сім'ї з художньо-мовленнєвої діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів: педучилищ, коледжів, інститутів, університетів.

Название книги

Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору

 • Богуш А., Попова І.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Издательство «Видавничий Дім "Слово"», 2014 г.
 • Цена: 60 грн.

У посібнику розкрито сутність і характеристику понять «образне мовлення», «поетичне мовлення», «ейдетика»; особливості поетичних творів та сприймання їх дітьми; поняття «гумор» і специ-фіку сприймання дітьми гумору. Подано методику розвитку образного мовлення дітей дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності засобами поетичних гумористичних творів; описано конспекти різних видів і типів занять, ігрові вправи, сценарії свят. Посібник адресовано студентам дошкільних факультетів педагогічних універ

Название книги

Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах

 • Богуш А.М.
 • Рубрика: Педагогіка
 • Издательство «Видавничий Дім "Слово"», 2014 г.
 • Цена: 55 грн.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. (лист №1.4/18-Г-1848 від 29.10.2007 р.) Висвітлено передбачені програмою розділи курсу методики навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах з мовою некорінних національностей. Основні теоретичні положення і висновки проілюстровано практичними прикладами фрагментів занять, різних видів ігор із дітьми, дібраних відповідно до принципу врахування регіональних особливостей. Це дає можливість творчого підходу до розробки змісту занять. Для студентів вищих навчальних закладів.